Nye nettsider bidro til stor
økning av konverteringer

Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek

Digital Strategi, UX, Universell utforming, Interaksjonsdesign, Webdesign

Workshops og strategi

 

NLBs gamle nettsider ble utviklet i 2009, og dekket ikke lenger deres egne eller lånernes behov. I workshop med NLB ble det utviklet en webstrategi som beskrev nettstedets konsept, mål og målgrupper. Innsiktsarbeidet definerte blant annet brukerbehov, toppoppgaver og kjernesider, og hvordan relevant og godt innhold skulle skape verdi.

Universell utforming og ekstreme brukerbehov

Målgruppen til NLB har varierende grad av nedsatt funksjonsevne som gjør lesing vanskelig. Løsningen ble derfor utviklet til å følge de strengeste kriteriene når det gjelder universell utforming. Designmessig er det blant annet lagt mye vekt på en mer spisset visuell profil, sterke fargekontraster, tydelige og beskrivende ikoner og forenklede skjemafelt for å øke brukervennligheten hos målgruppene.

26% økt innmelding

De nye nettsidene har styrket litteraturformidlingen og gjort det enklere å få oversikt over tilbudet til NLB. Forenklede innmeldingsprosedyrer og nylansert elektronisk innmelding har bidratt til økt bruk av deres selvbetjente utlåns- og distribusjonsløsninger. Antall innmeldinger har hatt en økning på hele 26 % sammenlignet med året før lansering. Selv om ikke dette kan forklares med nettsidene alene, er det sannsynlig at mye av økningen har en sammenheng med de nye nettsidene.

Nettsidene er utviklet i samarbeid med Seeds og Funka.

Se lignende prosjekter