Kontinuitet og

gjenkjenning

LOS Energy

Visuell profil • Designprogram

Strategisk design

Et gjennomarbeidet designuttrykk skaper sterke og tydelige posisjoner. For LOS Energy, den største tilbyderen av strøm i bedriftsmarkedet i Norge, er det viktig å ha en grafisk profil som underbygger merkevaren og skaper kontinuitet og gjenkjenning i alle sammenhenger.

 

I 2015 fikk Kikkut, hvor jeg arbeidet, jobben med å utarbeide ny visuell profil for selskapet. Med over 55.000 strømleveranser i bedriftsmarkedet er det viktig for LOS å fremstå som profesjonell, solid og innovativ, og et godt design kan bidra til en slik posisjonering. Det ble utviklet et strategisk plattform for profilen i nært samarbeid med LOS Energy, og levert et komplett designprogram basert på dette grunnlaget.

En profil som viser personlighet

LOS ønsker å være en partner som er tilstede for kundene med inngående kjennskap om energimarkedet. Men navnet i seg selv forteller ikke hva selskapet gjør.

Etter en grundig navneprosess falt valget på LOS Energy med ordene «Insight • Presence • Trust» som payoff. Dette er begreper hentet fra selskapets «brandstory», og sier noe om rollen som los og veiviser selskapet ønsker å ha i forholdet til kundene.

Justert og oppdatert

Den nye grafiske logoen har klare trekk som er hentet fra den tidligere LOS-logoen.

Gjenkjenning og tradisjon er også viktig. Selve logoelementet ble speilvendt og tilført nye linjer som gir assosiasjoner til energi og bevegelse. Blåfargen er beholdt, men justert for å skape et friskere og mer tidsmessig uttrykk. Fonter er også beholdt.

Dette uttrykket ble implementert på alle flater som er aktuelle for selskapet.

Illustrasjoner: Erik Braathen fra Ill. design

Gjennomført fargeprofil

I tillegg til logo, typografi, farger og grafiske elementer er bildestilen en av bærebjelkene i profilen, og kan bidra til mer enhetlig kommunikasjon. En stor del av strømforsyningen til LOS Energy kommer fra vannkraft og fornybar energi, og det kommuniserer bildestilen også. Blå og turkise toner fra fargeprofilen harmonerer ofte i bildene for tydelig gjenkjenning. Samtidig er motivene preget av realistiske situasjoner og omgivelser fra LOS Energy sine typiske kundegrupper i bedriftsmarkedet. Grunnideen kommer ut fra deres ønske om å fremstå som profesjonelle, solide og innovative, og bildestilen bidrar til dette ved riktig bruk i riktige kanaler.

Designutvikling på digitale flater

Som en videreføring av den visuelle profilen ble det utviklet interaksjonsdesign og webdesign av losenergy.com og deres digitale kundeverktøy for strømstyring.

Det er analysert målgrupper og brukerbehov, bidratt til kategorisering, definert mål, systematisert og prioritert innhold. I tillegg er det implementert ny visuell profil i et responsivt design.

Andre involverte

Nettsideprogrammering: KnowIt Experience

Kundeverktøy: Intern IT-avdeling (programmering) og Jørgen Korneliussen (design)

Profilering og interiør

Identiteten må være godt synlig både ute og inne. Løpende profilering på strategiske flater og implementering av den nye profilen i kontorlandskapet bidrar til å styrke merkevaren både internt og eksternt.

Se lignende prosjekter