Tilpasset intranett
i omstillingsprosess

Hydro

Digital prosjektledelse, UX-design, interaksjonsdesign

Da Hydro tok fullt eierskap over Sapa og ble Hydro Infinite Aluminium, trengte de en løsning som tålte ekstreme trafikkmengder, og som var enkel å oppdatere.

Bakgrunn

Når en stor bedrift tar over en annen, er den interne informasjonsflyten avgjørende for en god prosess. Derfor ønsket Hydro en løsning der de ansatte fikk løpende informasjon, kunne stille spørsmål og få svar. Det var også viktig at løsningen la til rette for en aktiv redaksjon, og at innholdet ble gjort tilgjengelig for ansatte fra ulike land.

Resultat

Basert på behov, ble det valgt å bruke Craft CMS til å lage et skjermet og sikkert intranett som gjorde det enkelt for både ledelse og ansatte å legge til innhold. Løsningen oversatte også innholdet automatisk og tillot at så mange som tre tusen ansatte kunne bruke løsningen samtidig uten at systemet lot seg affisere.

Automatisk oversettelse

Både Hydro og Sapa har ansatte spredt over hele verden. De ansatte kommer fra mange forskjellige nasjonaliteter og kulturer, og det sier seg selv at språkproblemer kan være en utfordring i en slik organisasjon. Dette ble løst med en spesiallaget integrasjon mot Google Translate. Denne løsningen tillot at ansatte og ledelse kunne publisere innhold raskt og problemfritt, og medarbeiderne kunne lese viktig innhold på sitt eget morsmål.

Raske spørsmål og raske svar

Situasjonen rundt oppkjøpet gjorde at de ansatte kom til å ha mange spørsmål og et stort behov for informasjon. Det ble derfor laget en FAQ (ofte stilte spørsmål) til Craft CMS som lot innloggede brukere stille spørsmål samtidig som administratorer og redaktører hos Hydro eller Sapa kunne besvare disse på direkten. Dette gjorde at både spørsmål og svar ble tilgjengelige for andre innloggede bruker i sanntid, noe som var et viktig bidrag til at det ble en vellykket prosess.

Sikkerhet

Som landets største arbeidsgiver foruten staten hadde kunden naturlig nok svært skjerpede krav i den situasjonen de var i. Dette ble løst effektivt og trygt ved hjelp av Craft CMS, der spesifikke krav til innhold og lengde på passord ble satt til å stemme overens med det eksisterende intranettet hos kunden. Begrensninger på antall feilede innlogginger, strenge krav til passord og hvilke e-postadresser eller domener som kunne brukes til registrering, var bare noen av punktene som måtte løses.

NB! Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Byte som underleverandør på teknisk utvikling og design.

Se lignende prosjekter