Meningsfull portal
for giverstøtte

Amnesty International Norge

Innsikt, analyse, konseptutvikling, interaksjonsdesign og webdesign

Fra fluktfrekvens til bruksfrekvens

 

Amnesty International Norge trengte hjelp med å øke giverstøtten på egne nettsider. Analyser viste god trafikk inn til giversidene, men samtidig utpreget høy fluktfrekvens. Spesielt fra mobile enheter var det lite aktivitet. Hvordan kunne de skape økt vilje til giverstøtte og samtidig oppfattes relevante og troverdige?

Ekte historier gir troverdighet

Det ble utforsket hva som kunne gi økt vilje til giverstøtte hos brukerne. Konseptet ble dermed åpenhet og tydelighet om hva støtten går til, kombinert med ekte og troverdige historier fra mennesker hvor støtten fra Amnesty har vært avgjørende for å leve.

Smidig og enkelt

Det var også viktig at selve støttefunksjonen var enkel å bruke, og den er derfor designet med store og tydelige skjemafelt med mulighet for autofyll på telefonnummer registrert i telefonkatalogen. Oversikt over antall steg i prosessen var også et viktig grep som kunne oppleves nyttig for brukerne, men som også kan bidra til å senke terskelen for giverstøtte.

NB! Portalen er enda ikke lansert pga interne forhold.

Se lignende prosjekter